Myelodisplastik Sendromlar (MDS) ’a Ne Sebep Olur?

Tanı koyulan hastaların %80’inde, MDS’nin sebebi bilinmemektedir. MDS tanısı konmuş hastalardaki eğilimler hakkında ne biliyoruz?

1. Erkeklerde daha sık görülür (kadınlara göre erkeklerde görülme oranı her 100.000 kişi için 4.5:2’dir).

a. Kanserin pek çok çeşidinde olduğu gibi, ileri yaş bir predispozan faktördür. MDS’li hastaların yaş ortalaması 73’tür ve MDS’li hastaların %86’sı 60 yaşın üstündedir.