Gösterilen sonuç sayısı: 2

HemoBLOCK ™ – Bipolar Radyofrekans Ablasyon Sistem

Hemoroidal hastalık en sık görülen benign anorektal hastalıktır. Hemoroidal hastalığın tedavisinde konservatif, minimal invaziv ve cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. Radyofrekans termoablasyon, varisli damarların tedavisinde popüler yeni bir tekniktir.

Hemoroidal hastalığın ileri evrelerinin tedavisi için yeni  bipolar radyofrekans kaynaklı termo terapi (RFITTH ) tekniği, iyi iyileştirici yanıtı, düşük komplikasyon seviyesi, minimum ağrı ve hastaların normal aktivitelerine hızlı dönüşü ile yeni bir tedavi yöntemidir.

FistülBLOCK ™ – Bipolar Radyofrekans Ablasyon Sistem

Geniş kesilere gerek duyulmadan daha az doku yıkımı ile ağrı oldukça azdır. İşlemde enerji penetrasyonu kontrol edilebildiğinden, doku nekrozuna neden olmaz ve diğer tüm tedavi seçeneklerini hala kullanmaya imkan tanır (12)
Kolay doku eksizyonunu sağlar ve minimum kanama olur. Derin yapılara açılan ve zor bölgelerdeki fistül tedavi uygulamalarında başarı oranı % 96.7’dir. Transsfinkterik ve intersfinkterik anal fistüllerde uygulanması özellikle önerilen bir yöntemdir(13)
İşlemde kullanılan düşük sıcaklık, pıhtılaşmaya harcanan kısa süre, prosedürün zamanını kısaltarak yara iyileşmesini hızlandırır. Bu yüzden hastanede kalış süresi azalır. Postop daha az ağrı, normal aktiviteye erken dönüş, yaranın hızlı iyileşmesi ve düşük nüks oranları sağlanır (14,15,16,17. )
Prosedür kan kaybı ve yaraların hızlı iyileşmesi açısından konvansiyonel fistülotomiye göre anlamlı avantajlıdır(18)